Науково-методична робота

Науково-методична робота

Науково-методична робота  –  робота з формування єдиних підходів до впровадження військово-патріотичного виховання серед всіх верств населення, викладання початкової військової підготовки для молоді та популяризація служби в силах безпеки та оборони України.

В громадській спілці «Всеукраїнське об’єднання військово-патріотичних організацій» з початку її створення одним із першочергових завдань стояло створення єдиних підходів до впровадження військово-патріотичного виховання, викладання початкової військової підготовки для молоді та популяризація служби в силах безпеки та оборони України.

На перших же обговореннях колективу спілки було визначено, що необхідно створити єдину систему виховання та підготовки молодого покоління українців до захисту незалежності та територіальної цілісності України. Для того, щоб цього досягнути, потрібно запровадити цілісну систему дій та заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації, професійної майстерності кожного виховника (фахівця) з формування оборонної свідомості та інструктора з початкової військової підготовки. Для цього необхідно здійснювати розвиток творчого потенціалу всього інструкторсько-викладацького колективу військово-патріотичних організацій спілки, покращення результативних показників під час здійснення навчально-виховного процесу з військово-патріотичного виховання серед дітей та молоді на місцевому, регіональному і всеукраїнському рівнях.

В ході проведених методичних аналітичних робіт та педагогічних практик були досягнуті певні показники у роботі з вихованцями військово-патріотичних організацій. Було зазначено підвищення професійної компетентності, педагогічної майстерності виховників й інструкторів військово-патріотичних організацій, що, в свою чергу, спонукає кожного з них до роботи над вдосконаленням свого фахового рівня, сприяє взаємному збагаченню членів інструкторсько-викладацького колективу творчими знахідками, дає можливість, зокрема молодому виховнику, вчитися педагогічній майстерності у старших і більш досвідчених колег, забезпечує підтримання в інструкторському колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

В ході проведеного (протягом п’яти років) щорічного військово-патріотичного форуму «Досвід мужніх України», який має на меті розвиток і вдосконалення військово-патріотичного виховання серед всіх верств населення,  було здійснено ряд заходів з обміну досвідом із педагогічної майстерності, організації навчально-виховного процесу та напрацювання єдиних підходів щодо підвищення науково-методичного рівня виховника, інструктора. Також було розглянуто питання застосування інструкторсько-викладацьким складом військово-патріотичних організацій змісту актуальних навчальних матеріалів, новітніх навчальних технологій та їх реалізації.

Керівництво організацій здійснює постійне ознайомлення з досягненнями психологічної підготовки осіб, готових до національного спротиву, і методик викладання загальновійськових дисциплін, вивчення та втілення у клубну практику передового виховного і викладацького досвіду. Надалі саме творче збагачення новими, прогресивними, досконалими методами й засобами навчання та популяризації кращих здобутків виховної і інструкторської діяльності стає одним із першочергових питань для керівного складу спілки. Адже це сприяє підвищенню результативності процесу формування оборонної свідомості серед дітей та молоді, підготовки повнолітньої молоді до національного спротиву і популяризації служби в силах безпеки та оборони України.

Завдяки спільній роботі членів спілки, зокрема через практичні заходи, було напрацьовано ряд методичних посібників з військово-патріотичного виховання та патріотичні пісенники.

Завдяки методичній роботі керівництва спілки було створено і розповсюджено ряд методичних публікацій:

  • “Створення військово-патріотичного осередку (організації)” (2016)
  • “Таборовий правильник” (2016)
  • “Перспективи військово-патріотичного виховання України” (2016)
  • “Вояцький дух” (2016)
  • “Створення осередку (організації)військово-патріотичного виховання дітей та молоді України” (2017)
  • “Воєнно-прикладна спрямованість фізичного виховання молоді” (2017)
  • “Основи національно-патріотичного виховання молоді України” (2018)
  • “Визначні військові здобутки України” (2019)
  • “Програма військово-патріотичного виховання дітей та молоді” (2019,2020)